OVER ONS

OVER ONS

WAAROM

SAMEN MAKEN WE HÉT VERSCHIL

De behandelingen die patiënten ondergaan, kunnen zij alleen keer op keer aangaan omdat het (verzorgend) personeel er ook écht is voor de patiënt. Ze leven mee en zien elke dag wat de patiënten doormaken. Zij doen hun best om het de patiënten zo comfortabel mogelijk te maken. Zonder dit personeel waren de behandelingen nog zo veel zwaarder. En daarom willen wij hen, mede namens de patiënten, iets teruggeven.

Daarnaast is ook juist het patiënten welzijn een belangrijk aandachtsgebied van de stichting. Want niet elke patiënt krijgt regelmatig bezoek en sommige patiënten maken een eenzame periode door tijdens een ziekenhuisopname. Wij willen de opname van deze patiënten wat meer kleur geven, bijvoorbeeld door het bieden van een luisterend oor.

WIE

HET BESTUUR

Het bestuur, welke zich zonder enige (financiële) vorm van compensatie inzet voor de Stichting, wordt ondersteund door een ervaren Raad van Toezicht.